100 – lecie Służb Sanitarnych

W tym roku przypada 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce. Z tej okazji w środę 2 października 2019r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się Jubileuszowa Konferencja pn.: „Otyłość wyzwaniem stulecia Służb Sanitarnych”.

 

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Wiesława Krawczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, następnie głos zabrała Pani Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaproszeni goście mieli okazję poznać historię Służb Sanitarnych w Polsce i powiecie ciechanowskim przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Wiesławę Krawczyk.

 

 

 

Kolejnym elementem konferencji był wykład pt. ,,Otyłość wyzwaniem stulecia służb sanitarnych” który wygłosił prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

 

Po części naukowej odbyło się wręczenie medali okolicznościowych i dyplomów najbardziej zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy swoim zaangażowaniem, sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijali i rozwijają działalność Służb Sanitarnych.

 

W uroczystej konferencji udział wzięli byli i obecni pracownicy Inspekcji Sanitarnej w tym Inspektorzy Sanitarni z terenu całego województwa mazowieckiego, przedstawiciele władz rządowych, władz województwa mazowieckiego, władz samorządowych, radni wojewódzcy i powiatowi, wójtowie, kierownicy jednostek, służb i straży, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu.

 

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Mazowieckiego i Starosty Powiatu Ciechanowskiego.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Ciech24.pl

 

 

Previous ArticleNext Article