XIX-wieczny dworzec w Gąsocinie zmieni swoje oblicze

W środę 27 września 2023, przy zabytkowym dworcu kolejowym w Gąsocinie, Gmina Sońsk odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na prace projektowe dotyczące przebudowy dworca.

W konferencji wzięli udział m. in.:

  • Maciej Wąsik – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A.,
  • Jarosław Muchowski – wójt Gminy Sońsk,
  • Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski.

Na początek zabrał głos gospodarz wydarzenia, członek zarządu PKP S.A. – Rafał Zgorzelski, który przedstawił historię zabytkowego dworca w Gąsocinie i opowiedział, w jaki sposób planowana inwestycja dojdzie do skutku.

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Następnie przemawiał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciej Wąsik, inicjator przeprowadzenia rewitalizacji dworca w Gąsocinie:

„Cztery lata temu podczas spotkania w Gąsocinie usłyszałem od mieszkańców prośby o przeprowadzenie rewitalizacji dworca. To właśnie mieszkańcy Gąsocina są inicjatorami rewitalizacji tego dworca.

Ja przyjąłem to jako postulat lokalnej społeczności i umówiliśmy się z panem wójtem, że będziemy wspólnie zabiegać o to, by wyremontować ten piękny dworzec. PKP wprowadziły ten obiekt do Programu Inwestycji Dworcowych i krok po kroku doprowadzamy do tego, że ten obiekt będzie przywrócony mieszkańcom Gąsocina.

Cieszę się, że oprócz funkcji komunikacyjnych, takich jak kasy biletowe, poczekalnia, będą tu realizowane funkcje społeczne, gdyż gmina wynajmie przestrzenie na dworcu na cele związane z potrzebami mieszkańców.” – mówił minister Maciej Wąsik.

Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk

W dalszej kolejności zabrał głos Jarosław Muchowski – wójt Gminy Sońsk. „To bardzo ważna chwila dla nas i całej społeczności Gminy Sońsk, okolicznych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z dworca w Gąsocinie. To była wspólna inicjatywa nas wszystkich ale bez takiego promotora byłoby na trudno” – zaczął od podziękowania Maciejowi Wąsikowi za zaangażowanie w sprawę.

„Przez ostatnie lata doprowadziliśmy do podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji, w następnym etapie przebudowa i oddanie do użytkowania. Jako samorząd włączyliśmy się aktywnie i podjęliśmy wyzwanie wynajęcia części pomieszczeń i będą one służyły na cele społeczne mieszkańcom.

Jesteśmy po rozmowach z kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami, które będą aktywnie wykorzystywać ten obiekt. Chodzi nam o to żeby te obiekty żyły i były na co dzień wykorzystywane przez społeczności lokalne.” – mówił wójt.

Następnie Rafał Zgorzelski przedstawił informacje dotyczące realizacji i planów inwestycyjnych PKP na Mazowszu.

Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski

Na koniec przemawiał Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski, który opowiedział o planach przywrócenia dawnego blasku kolei na terenie powiatu przasnyskiego oraz jak bardzo istotne jest to dla mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego powiatu i Mazowsza.

„Bardzo się cieszę, że PKP inwestuje w kolejne linie kolejowe, obiekty które mogą nas połączyć ze światem. Linie, które pojawiają się chociażby w powiecie przasnyskim, po 22 latach to jest wielka radość dla społeczności lokalnej. Po otwarciu linii Ostrołęka-Chorzele widać ogromne zainteresowanie mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy, szkoły.” – mówił starosta.

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Po konferencji minister Maciej Wąsik odpowiadał na indywidualne pytania dziennikarzy, między innymi o to jak ważne jest dla mieszkańców uratowanie dworca:

„Tak to prawda,to inicjatywa mieszkańców, prosili mnie o to na spotkaniach wyborczych i cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że PKP zainwestuje w ten dworzec pieniądze. Będzie on pełnił nie tylko funkcje komunikacyjne ale i społeczne bo planowane jest wykorzystanie pomieszczeń przez gminę na potrzeby społeczności lokalnej.

Ogólnie cieszę się kiedy coś się buduje, a martwię kiedy coś niszczeje. Dziś mamy ten dzień kiedy budujemy. Przez wiele lat nie było na to pieniędzy, dziś PKP podpisuje umowę.”. Opowiedział również o planach wykorzystania części pomieszczeń przez samorząd gminy i o tym jak ważne jest to dla lokalnej społeczności.

Po zakończeniu konferencji, przed budynkiem OSP w Gąsocinie odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Macieja Wąsika.

Aktualnie OSP w Gąsocinie liczy około 75 druhów i 2025 r. będzie obchodzić setną rocznicę powstania. Obecnie dysponuje średnim samochodem ratowniczo gaśniczym, ciężkim samochodem ratowniczo gaśniczym, podnośnikiem hydraulicznym, lekkim samochodem rozpoznawczo ratowniczym i pojazdem terenowym – poinformował przedstawiciel OSP Gąsocin.

Poniżej kilka informacji na temat dworca w Gąsocinie i planowanej inwestycji (źródło PKP S.A.):

Dworzec kolejowy w Gąsocinie znajduje się przy linii kolejowej nr 9, która jest częścią linii E65 należącej do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Dworzec został zbudowany ok. 1877-80 roku. Zgodnie z ówczesnymi standardami budynki dworcowe wznoszono według powtarzalnych projektów, jako obiekty drewniane nawiązujące stylem do tradycyjnej rosyjskiej architektury drewnianej obszarów wiejskich.

W przeszłości przez stację przebiegała trasa Kolei Nadwiślańskiej. W 1995 r. budynek dworca wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa województwa mazowieckiego. Obiekt jest aktualnie nieczynny i wyłączony z użytkowania.

Dworzec w Gąsocinie jest obiektem drewnianym, posiada dwie kondygnacje i składa się z piętrowego głównego korpusu oraz dwóch bocznych jednokondygnacyjnych dobudówek przy ścianach szczytowych. Ściany posiadały bogaty detal drewniany w postaci opilastrowania, gzymsu kondygnacyjnego oraz opasek otworów okienno-drzwiowych. Podmurówka wykonana została z kamienia polnego, ściany główne są drewniane, a całość przykryta dachami dwuspadowymi krytymi blachą ocynkowaną.

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują kompleksową przebudowę budynku dworca w Gąsocinie, uwzględniającą zabytkowy charakter budynku, przy jednoczesnym dostosowaniu do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, o możliwie zminimalizowanych kosztach eksploatacji.

Po remoncie na parterze dworca znajdą się m.in. poczekalnia, toalety i przestrzeń przeznaczona pod kasy biletowe. Z kolei całe piętro zabytkowego dworca zostanie przeznaczone na cele społeczno-kulturalne. Dzięki sygnowanym w kwietniu 2022 r. dokumentom PKP S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Gąsocinie pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu przedsięwzięcia. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcach funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców.

Dworzec w Gąsocinie to kolejny obiekt w województwie mazowieckim, który zostanie zmodernizowany w ramach autorskiego programu realizowanego przez PKP S.A. Docelowo w tym regionie zmodernizowanych oraz wybudowanych od podstaw – w ramach największego w historii polskiej kolei programu – będzie aż 37 dworców. Dzięki inwestycji pochodzący z końca XIX wieku budynek dworca w Gąsocinie ponownie będzie obsługiwał podróżnych, a także zyska wiele usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz podróżnych z ciężkim bagażem – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych zostanie szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbliżająca się modernizacja obiektu stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Metamorfozę przejdzie także plac przed dworcem. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny – dworzec zostanie zintegrowany z transportem indywidualnym, dzięki wyznaczonym miejscom parkingowym dla samochodów oraz dla rowerów.

Przebudowa dworca kolejowego w Gąsocinie jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gąsocin” będzie odpowiedzialna firma MAPLE sp. z o.o. z Katowic. Następnie, po zakończeniu tych prac, ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia inwestycji to 2026 rok.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło:

  • Przemówienia, wywiady podczas konferencji
  • Materiały prasowe – PKP
Previous ArticleNext Article