XXI Rajd Rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „Białego” o puchar Wójta Gminy Regimin

W piątek, 16 września 2022. na terenie gminy Regimin odbył się XXI Rajd Rowerowy im. Andrzeja Jankowskiego „O puchar Wójta Gminy Regimin”. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Regiminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szulmierzu oraz Sołectwo Szulmierz.

Na miejsce zbiórki, którym był teren przed szkołą podstawową w Szulmierzu, przybyło 45 uczestników rajdu, a także rodzice i nauczyciele. Wszystkich zebranych przywitała Wójt Gminy Regimin – Pani Mariola Kołakowska, Sekretarz Gminy Regimin – Pani Danuta Szewczak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szulmierzu – Pan Paweł Mazurkiewicz. Kierownik Posterunku w Regiminie – asp. sztab. Adam Skotnicki przedstawił dzieciom zasady utrzymania bezpieczeństwa na drodze.

Licząca prawie 7 km trasa wiodła przez następujące miejscowości: Szulmierz – Lipa – Koziczyn – Szulmierz. Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwała Policja oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu.

Klasyfikacja na podium przedstawiała się następująco:

W kategorii dzieci:

  1. Michalina Bałuk
  2. Kacper Zadrożny
  3. Katarzyna Makowska

W kategorii młodzież:

  1. Michał Kowalik
  2. Błażej Szczygielski
  3. Szymon Kecmerki

Za zajęte miejsca wygrani otrzymali puchary i dyplomy. Następnie zostały rozlosowane pozostałe nagrody (rowery, sprzęt sportowy, gadżety do rowerów, itp.).

Po rozdaniu nagród rozpoczęto zabawy i konkursy zapewnione przez animatora. Do dyspozycji uczestników rajdu oraz pozostałych uczniów szkoły były również dwa dmuchańce.

Jak corocznie swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ciechanowie, przekazując dzieciom upominki.

Rajd zakończył się wspólnym grillowaniem zapewnionym przez OSP Szulmierz oraz Sołectwo Szulmierz na czele z Panią Sołtys Moniką Kobyłecką. Wszyscy biorący udział w rajdzie zgodnie podkreślili, że była to bardzo udana impreza i z niecierpliwością będą oczekiwali na kolejną edycję tego rajdu.

Szulmierz – XXI Rajd Rowerowy

Zdjęcia: Ciech24.pl

Tekst: Gmina Regimin

Previous ArticleNext Article