XXV Ciechanowska Jesień Poezji

XXV Ciechanowska Jesień Poezji przebiegała pod znakiem koronowirusa. Jednak mimo rygorów pandemii zrealizowano bogaty program, i to w trzech miejscowościach: w Ciechanowie, Bieżuniu i Opinogórze.Dopisali poeci i pogoda, wręczono trzy ważne medale. Po raz pierwszy Jesień Poezji dofinansowałminister kultury.

W bibliotekach, szkołach, czy muzeach wszyscy uczestnicy musieli składać oświadczenia, że są zdrowi, odkażać ręce, obowiązywały maski i dystans, a gdzieniegdzie mierzono temperaturę. Po dwóch dniach poeci żegnali się w lepszej formie, nasyceni poezją, inspirującymi spotkaniami, rozmowami, odkryciami kulturowymi północnego Mazowsza, co z pewnością zaowocuje w ich twórczości i poniesie daleko imię Ziemi Ciechanowskiej.

XXV Ciechanowska Jesień Poezji trwała jak zwykle dwa dni (7-8 października 2020 r.).W jubileuszowej 25. edycji wzięło udział ok. 30 poetów i artystów, w tym blisko połowa spoza regionu. Z powodu koronawirusa nie zaproszono poetów z zagranicy, ale byli cudzoziemcy mieszkający w Polsce: Vladan Stamenkovic (Serb), Józef Pless (Niemiec), Romuald Mieczkowski (Litwin), Adam Lizakowski (Amerykanin). Z Warszawy przybyli: prof. Kazimierz Świegocki, dr Bohdan Urbankowski, Marta Berowska, Barbara Petrozolin-Skowrońska, Juliusz Erazm Bolek i Marlena Zynger; z Bydgoszczy – dr Dariusz Lebioda, z Pułtuska – dr Lidia Lachowska, z Mławy – Bożena i Cezary Sala. Organizatora tego poetyckiego festiwalu, czyli Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie (ZLM), reprezentowali: dr Teresa Kaczorowska (prezes), Dariusz Węcławski (wiceprezes), Wiktor Golubski (skarbnik), Krzysztof Martwicki (sekretarz), dr Piotr Kaszubowski i Barbara Sitek–Wyrembek. Z redakcji wydawanychod 1999 r. „CZL” były (poza red. nacz. Teresą Kaczorowską) – Alina Zielińska i Wanda Mierzejewska. Z kolei Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Ciechanowie reprezentowały Janina Janakakos (prezes) i Ewa Stangrodzka (sekretarz).

Tradycyjnie Jesień Poezji zaczęła się spotkaniem organizacyjnym (po raz pierwszy w MBP w Krzywej Hali w Ciechanowie) oraz spotkaniami autorskimi pisarzy w ciechanowskich szkołach. Równolegle warsztaty literackie dla młodych poprowadziła w MBP Marta Berowska.

Jak co roku promowano nowy, już 22. numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” – w tym roku zatytułowany „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”. Wszyscy wybrali się więc po obiedzie śladami bohatera periodyku do Bieżunia (pow. żuromiński), gdzie ten poeta, tłumacz i pedagog urodził się i zmarł, a obecnie jego posiadłość z biblioteką stanowi część Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu /Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/. Tam jego postać przybliżył nie tylko „CZL” nr 22, ale też wystawa oraz prelekcja kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego„Stefan Gołębiowski, życie, pasje, twórczość”. Uczestnicy Jesieni poznali też ślady Gołębiowskiego w Bieżuniu i zapalili mu ogień pamięci na miejscowym cmentarzu.

Tego dnia odbyła się jeszcze Noc Poetów – w miejscu chyba najbardziej odpowiednim podczas pandemii koronowirusa – w hotelu Koronaw Ciechanowie (gdzie goście zostali zakwaterowani). Prezentacji wierszy przy świecach przez poetów, towarzyszył tam ze swoją muzyką wirtuoz gitary Tomasz Kaszubowski. Świętowano też 40-lecie pracy twórczej dwóch poetów: Adama Lizakowskiego i Juliusza Erazma Bolka, a Marlena Zynger została uhonorowana Medalem im. Tadeusza Micińskiego.

Drugi dzień odbył się, jak co roku, w Opinogórze. Uczestnicy Jesieni odwiedzili groby Zygmunta Krasińskiego ikustosza JanuszaKrólika, zwiedzili Muzeum Romantyzmu, a w samo południe dr Teresa Kaczorowska poprowadziław opinogórskiej, pięknej oranżerii XXII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem tym razem był Bohdan Urbankowski, znany poeta, dramatopisarz, dr nauk humanistycznych, filozof, działacz podziemia niepodległościowego, neoromantyk, piłsudczyk.Na zakończenie spotkania został uhonorowany Medalem Zygmunta Krasińskiego przez strażników Kapituły Artystycznej.

Na koniec rozstrzygniętoI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa, dr Piotr Kaszubowski został odznaczony odznaką państwową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” iodbył się koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu pianistki dr IrenyUlku oraz Józefa Plessa.

– Dziękuję za spotkanie w mojej ukochanej Opinogórze! Byliśmy na tej Jesieni Poezji młodzi, przyjaźni, ten i ów skorzystał i trochę zmądrzał – podsumował ten festiwal Bohdan Urbankowski.

Warto dodać, że organizatorem XXV Jesieni Poezji był Związek Literatów na Mazowszu, współorganizatorami dwa muzea: Romantyzmu w Opinogórze i Małego Miasta w Bieżuniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. A dofinansowało ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Ciechanów. Ten jubileuszowy poetycki festiwal prowadziła Prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Związek Literatów na Mazowszu www.zlmaz.pl

 

Previous ArticleNext Article