III Ciechanowskie Senioralia

We wtorek 12.10.2021 r. w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kraszewskiego w Ciechanowie odbyły się III Ciechanowskie Senioralia. Przed uroczystością odbyła się część medyczno – edukacyjna. Podczas imprezy na scenie wystąpili: Ewa Jeziółkowska, Beata Trojanowska, Joanna Kiszkurno, Chór Legato oraz występy artystyczne: Staff Doctors – Patryk Burdecki, Scena Trzeciego Wieku a gwiazdą wieczoru była Stanisława Celińska która wystąpiła wraz z zespołem. Organizatorem Senioraliów był Urząd Miasta Ciechanów, COEK Studio i MOSiR.

Warto wspomnieć, że na scenie zaprezentował się amatorski zespół wokalny „Legato”. Od 7 lat istnieje w Stowarzyszeniu UTW w Ciechanowie. Skupia 20 seniorek. Jest prowadzony przez opiekuna muzycznego Wiesławę Finik i liderkę Irenę Geryszewską. Zespół jest znany w środowisku Ciechanowa, gdyż występuje charytatywnie w różnych miejscach od przedszkoli po domy opiekuńcze, aż do spotkań z mieszkańcami w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki i obu bibliotekach-miejskiej i powiatowej.

Śpiewający przygotowują programy w postaci bloków tematycznych: „Kolędy i pastorałki”, „Nasza Niepodległa”, „Nasze fascynacje muzyczne”, „Melodie naszej młodości” i składanki okolicznościowe na uroczystości miejskie. Występują dwie solistki-Elżbieta Saskowska i Jadwiga Czekałowska. Wszystkie uczestniczki lubią śpiewać i chętnie się spotykają. Wszechstronną opiekę nad zespołem sprawuje COEK Studio. Dzięki pomocy Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Kosińskiego zespół jest wyposażony w jedno lite stroje.

Previous ArticleNext Article