70. rocznica śmierci Roja i Mazura uroczystości z udziałem rodzin Żołnierzy Wyklętych

13 kwietnia 2021 r. w 70 rocznicę śmierci Roja i Mazura w miejscowości Szyszki Włościańskie Gmina Gzy odbyła się uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość przy pomniku, gdzie śmierć ponieśli Rój i Mazur zorganizowała Pani Jadwiga Płodziszewska – przedstawiciel Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Związanych z Oddziałem – ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”.

Wartę honorową pełnili żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – w dniu święta ich patrona.

Poczty sztandarowe zapewnili: uczniowie ze szkoły mundurowej I Liceum Ogólnokształcące CN-B imienia Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie – szkoły Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks S.C., delegacja Związku Piłsudczyków RP – Okręg Ciechanów i żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Podczas uroczystości dr Mariusz Żuławnik – redaktor naczelny „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w imieniu dr. Jarosława Szarka – dyrektora IPN wręczył rodzinie Gniazdowskich i Świąteckich repliki trzech ryngrafów, które nosili Żołnierze Wyklęci. Rodziny pomagała Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego zapewniając im przetrwanie w tak trudnych czasach.

Na koniec uroczystości odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy, złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze w miejscu ich męczeńskiej śmierci.

Poniżej zdjęcia i materiał video z tej uroczystości – mówi dr. Mariusz Żuławnik – zastępca dyrektora Archiwum IPN.

 

Zdjęcia i video: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article