77 rocznica śmierci młodego żołnierza Armii Krajowej – Adaś Rzewuski ps. „Burza”.

Wczoraj 31.03.2021 r. w miejscach pamięci na terenie Gminy Regimin związanych ze śmiercią młodego żołnierza Armii Krajowej – Adasia Rzewuskiego ps. „Burza” – zapalono symboliczny znicz i złożono kwiaty w Lesie Lekowskim i przed budynkiem w Lekowie gdzie kiedyś zmarł Adaś. W tym budynku obecnie mieści się Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Regimin.

Z historii… 31 marca 1944 roku Adaś Rzewuski został postrzelony przez niemieckich żandarmów w trakcie wykonywania zadania bojowego. Zabrany do pobliskiego Lekowa i poddany torturom nikogo nie zdradził. W nocy zerwał opatrunki i wykrwawił się na śmierć do końca wierny przysiędze.

W 77 rocznicę śmierci Adasia Rzewuskiego ps. „Burza” kwiaty złożyli i zapalili symboliczny znicz: Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, mjr Robert Tomczyk z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Radny Gminy Regimin – Radosław Chojnacki oraz Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regiminie – Magdalena Szadkowska.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article