Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na osiedlu „Aleksandrówka”

W piątek 15.07.2022 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w Ciechanowie w rejonie ulicy Sikorskiego Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie wraz z radnymi Rady Miasta Ciechanów: Joanną Kiszkurno i Stanisławem Jankowskim oraz Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 3 „Aleksandrówka” – Elżbietą Majewską prowadzili działania profilaktyczno – kontrolne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Profilaktyka dotyczyła prawidłowego poruszania się po drogach rowerzystów. Zwracano uwagę czy rowerzyści poruszają się wyznaczoną ścieżką rowerową, czy są trzeźwi oraz czy mają wymagane wyposażenie roweru. Natomiast wobec pieszych stosowano pouczenie jeśli szli po ścieżce rowerowej co często miało miejsce…

Prawidłowo poruszający się rowerzyści byli nagradzani, nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Ciechanów i Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie. Przewidziano również nagrody dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Warto podkreślić, że Radny Stanisław Jankowski zainicjował działania profilaktyczne w związku ze swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami wynikającymi z zagrożeń w bezpieczeństwie dla pieszych i rowerzystów.

W akcji brał udział również dzielnicowy osiedla „Aleksandrówka”. Była to pierwsza taka akcja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na osiedlu „Aleksandrówka”. Radni zapowiedzieli powtórzenie tej akcji we wrześniu 2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article