Uroczystość Bożego Ciała w kościele Farnym w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym 03.06.2021 dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Od prawie 700 lat w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywaną uroczystością Bożego Ciała, ulicami miast i wsi przechodzą procesje z Najświętszym Sakramentem. Są one okazją do publicznego wyrażenia naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

W tym roku z powodu panującej jeszcze epidemii, obchody uroczystości Bożego Ciała były dużo skromniejsze. Procesja odbyła się w symbolicznym wymiarze, na terenie przylegającym do Kościoła Św. Józefa w Ciechanowie, gdzie zostały przygotowane cztery ołtarze.

Zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała w kościele Św. Józefa (Fara) w Ciechanowie

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article