Promocja online ostatniego numeru – nr 22 Stefan Gołębiowski

W środę, 12 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 odbędzie się promocja online ostatniego numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 22 Stefan Gołębiowski (1900-1991) poeta, tłumacz Horacego.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (kwotą 3 tys. zł) przygotowano elektroniczną wersję nowego numeru periodyku, a także dokonano nagrania przybliżającego treść pisma. A wszystko dzieje się w pięknym opinogórskim parku, u stóp pomnika trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego, gdzie redaktor „CZL” Teresa Kaczorowska rozmawia o bohaterze „CZL” nr 22 – Stefanie Gołębiowskim z jego wychowankami: dyrektorem Muzeum Romantyzmu (byłym dyrektorem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu) – Romanem Kochanowiczem i obecnym dyrektorem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/ – Jerzym Piotrowskim.

Rozmowa jest niezwykle interesująca, podobnie jakim był Stefan Gołębiowski (1900-1991) – znakomity pedagog, poeta, pierwszy tłumacz wszystkich utworów Horacego, działacz społeczny, dwukrotny poseł na Sejm. Zapraszamy po raz pierwszy do zapoznania się z ostatnim numerem tego periodyku w wersji online – w środę, 12 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na: Facebook.com/watch/?v=752514618870873 i na www.zlmaz.pl/index.php?numer=1&nr=1&id=310

***„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” – ukazują się nieprzerwanie od 1999 r. jako rocznik,od początku redaktorem naczelnym pisma jest Teresa Kaczorowska. Wydawanesą przez Związek Literatów na Mazowszu (z siedzibą w Ciechanowie), przy wsparciu finansowym samorządów lokalnych. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają co roku swój tytuł, kolor i wiodący temat.

Każdy numer poświęcony jest bowiem (w dużej mierze) jednemu pisarzowi, który ma związki z regionem – do tej pory pismo było dedykowane Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teofilowi Gomulickiemu i innym; w 2020 r -Stefanowi Gołębiowskiemu.

Zapraszamy na film o ostatnim numerze wyjątkowego w skali kraju pisma!

Previous ArticleNext Article