COVID 19 – od 24.10.2020 czerwona strefa w całej Polsce

Od jutra 24 października 2020 r. nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju. Czerwona strefa w całej Polsce.

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu),
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym,
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
 • wydarzenia kulturalne – do 25 % udziału publiczności,
 • zawieszona działalność aquaparków, siłowni, basenów

GOSPODARKA

 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października,
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos,
 • 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100mkw,
 • 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw,
 • w transporcie publicznym zajętych 50 % miejsc siedzących lub 30 % wszystkich

ŻYCIE SPOŁECZNE

 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych,
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia z wyłączeniem:wykonywania czynności zawodowych,
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego
 • udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych (1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m)
 • specjalna darmowa infolinia dla seniorów – Tel. 22 505 11 11

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad
Zalecenie DDMA+W

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Previous ArticleNext Article