Delegacja PKP S.A. uczciła pamięć „Żołnierzy Wyklętych” w Ciechanowie

1 marca 2022 r. delegacja PKP S.A. pod przewodnictwem dr Rafała Zgorzelskiego, członka zarządu Spółki, upamiętniła Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na dworcu kolejowym im. por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” składając wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą patronowi dworca, wybitnemu żołnierzowi podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego na Mazowszu Północnym. Następnie reprezentanci PKP S.A. udali się na grób por. Dziemieszkiewicza, by tam oddać mu symboliczny hołd i zapalić znicze.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, święta państwowego upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia zbrojnego schyłku II wojny światowej i okresu, który przypadł po jej zakończeniu, miały również miejsce na dworcu PKP w Ciechanowie.

Pod koniec października ubiegłego roku patronem obiektu został wybitny żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych wsławiony na Mazowszu Północnym – por. Roman Dziemieszkiewicz ps. „Pogoda”. Reprezentacja PKP S.A. pod przewodnictwem dr Rafała Zgorzelskiego, członka zarządu Spółki, 1 marca 2022 r. oddała symboliczny hołd patronowi dworca składając wiązankę kwiatów pod poświęconą mu tablicą. Następnie delegacja PKP S.A. udała się na cmentarz parafialny przy ul. Płońskiej, by zapalić znicze i pomodlić się na znajdującym się w Ciechanowie grobie por. Dziemieszkiewicza.

– W dniu, gdy w sposób szczególny upamiętniamy wszystkich polskich bohaterów, którzy podczas wojny podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim i sowieckim, a po jej zakończeniu nie złożyli broni i przeciwstawiali się zarówno sowietom, jak i komunistycznemu aparatowi terroru, jako PKP S.A. chcemy złożyć hołd por. Romanowi Dziemieszkiewiczowi ps. „Pogoda”, który zginął bohaterską śmiercią, walcząc o wolną i suwerenną Polskę.

Niestety także dziś widzimy, jak wielka jest cena niepodległości w naszej części Europy. To jak sowiecki zbrodniarz swój najazd chce uzasadniać, podobnie jak kilkadziesiąt lat temu, walką z urojonymi „faszystami” – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

Patron dworca kolejowego w Ciechanowie, brat legendarnego st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, był komendantem Powiatu Ostrołęka i Powiatu Ciechanów Narodowych Sił Zbrojnych.

Do jego największych sukcesów dowódczych należała akcja rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu, w wyniku której uwolnionych zostało 42 żołnierzy AK, NSZ i NZW przetrzymywanych przez komunistycznych oprawców. Por. Roman Dziemieszkiewicz ps. „Pogoda” został zamordowany przez sowieckich żołdaków w pobliżu dworca kolejowego w Ciechanowie 30 października 1945 r.

Został zapamiętany jako jeden z najwybitniejszych żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego na Mazowszu Północnym.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: PKP S.A.

Previous ArticleNext Article