Dożynki gminne w Niestumiu

Tegoroczne dożynki gminne ciechanowski wójt Marek Kiwit zorganizował w Niestumiu – 21.08.2022. Wójt zapowiadał, że uroczystość będzie miała szczególny charakter, ponieważ plony zarówno w gminie jak i w powiecie są szczególnie wysokie.

Wspominał, że dobrze obrodziły stosunkowo nowe uprawy – głównie kukurydza, ale i słonecznik. Wspomniał też o wzroście hodowli bydła i uprawy buraka. Utyskiwał jedynie na ceny dla rolników. Wójt zaprosił parlamentarzystów i samorządowców, aby rolnicy mogli z nimi porozmawiać, m.in. w tej sprawie.

Dożynki zaczęły się tradycyjnie o godzinie 13.00 przemarszem delegacji z wieńcami dożynkowymi i mszą świętą. Przed mszą wójt złożył chleb dożynkowy na ołtarzu i poprosił kapłanów o celebrację mszy świętej.

Podczas homilii ksiądz podkreślił, że najczęściej ludzie modlą się w sposób błagalny – o zdrowie, szczęście, a ostatnio też o pokój. Podkreślił tu też porzekadło ludowe – jak trwoga to do Boga. Tymczasem dzisiejsze modlitwy podczas dożynek mają charakter dziękczynny. Są podziękowaniem za plony. Plony ludzkiej pracy, które dają chleb i jedzenie. Ludzie dziękują dziś Bogu, ponieważ wiedzą, że pomimo trudu włożonego w pracę, nie wszystko od tej pracy zależy.

Pochwalił też dożynki, jako piękną i wieloletnią tradycję. Na koniec wspomniał pielgrzymkę do Ziemi Świętej z pracownikami ciechanowskiego szpitala, kiedy jedna z kobiet chciała zabrać swoją matkę – staruszkę. Ona odpowiedziała wtedy, że pojedzie, jak Bóg da. Okazała się ona wielką mądrością, wiedząc, że wszystko w zasadzie w życiu człowieka zależy od Boga. Ksiądz podkreślił też, że trzeba prosić Boga nie tylko dla siebie, ale i dla drugiego człowieka oraz wyzbyć się zła i gniewu do bliźnich. Ważne też, aby żyć z innymi ludźmi, by gromadzić się razem.

Program dożynek też był bogaty. Nie zabrakło występu orkiestry dętej OSP Ciechanów, przemówienia zaproszonych gości oraz przemarszu korowodów dożynkowych. Zaczął wójt Marek Kiwit od powitania zaproszonych gości. Powitał przede wszystkim rolników. Wójt powitał też: Annę Cicholską – poseł na Sejm RP, Arkadiusza Iwaniaka, posła na sejm RP, reprezentującego posła Rafała Romanowskiego, dyrektora Łukasza Gołebiowskiego, Joannę Potocką-Rak, Starostę Ciechanowskiego podkreślając, że to pierwsza kobieta na tej funkcji w powiecie ciechanowskim i że jej sprawowanie władzy jest bardzo udane.

Gospodarz dożynek powitał też Sławomira Morawskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, radnych powiatowych, wójtów okolicznych gmin, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorców i sołtysów.

Zorganizowano też konkurs na potrawę regionalną, a koła Gospodyń Wiejskich wystawiły swoje stoiska. Zebrani podziwiali koncert Antoniny Falkowskiej i Klubu Senior+ w Gumowie. Pojawił się zespół Convers i KOP oraz kapela Ciupaga i zespół Toskański. Od 21.00 rozpoczęła się zabawa ludowa, która trwała do późnych godzin nocnych.

Dożynki Niestum 21.08.2022

Previous ArticleNext Article