Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 19 października 2020r. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się skromna uroczystość wręczenia odznaczeń dla nauczycieli i pedagogów. Skromna uroczystość była podyktowana obecnie panującą sytuacją w kraju i na świecie w związku z pandemią COVID-19.

Odznaczenia i gratulacje dla zasłużonych pedagogów wręczał Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Dorota Skrzypek. Podczas uroczystości obecny był Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwestr Dąbrowski, który pogratulował pedagogom.

Uhonorowanym nauczycielom i pracownikom oświaty wręczono odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi – otrzymał nauczyciel Krzysztof Kirzyc i Srebrny Krzyż Zasługi – otrzymała Ewa Barcz wicedyrektor – obydwaj pedagodzy pracują w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

Brązowy Krzyż Zasługi – otrzymali: Jolanta Sowińska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” i Lida Wanda – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie.

Ponadto wręczono dwadzieścia cztery Medale Złote za Długoletnią Służbę, szesnaście Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i dwadzieścia jeden Medali Brązowych za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe – dziewięćdziesiąt cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości, odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej jednego nauczyciela na wniosek Oddziału w Ciechanowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Mazowiecki Kurator Oświaty nagrodził siedem osób, zaś Minister Edukacji Narodowej przyznał dwie nagrody, w tym jedną na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Odznaczeni pracownicy oświaty pracują w szkołach i placówkach edukacyjnych na terenie powiatów: Ciechanów, Mława, Żuromin, Pułtusk, Płońsk. Organizatorem uroczystości był: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie. Poniżej zdjęcia z uroczystości odznaczonych pedagogów, którym bardzo gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article