Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia – konferencja, podpisanie umowy…

W piątek 25.03.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się konferencja z udziałem władz starostwa i przedstawicieli Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Podczas konferencji podpisano umowę pomiędzy szpitalem a starostwem na zorganizowanie zajęć dla rodziców w Szkole Rodzenia, prowadzonej dla naszych mieszkańców wspólnie ze Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę jakości skuteczności opieki nad noworodkiem i niemowlęciem jest edukacja przyszłych matek. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły rodzenia.

Na realizację tego zadania w roku 2022 powiat ciechanowski przeznaczył kwotę 50.000,00 złotych, dzięki temu będzie zorganizowanych 10 grup, w jednej grupie 10 par.

„Po raz dziesiąty realizujemy program związany z organizacją szkoły rodzenia. Program, który ma rolę wielowymiarową. Polega nie tylko na przygotowaniu matek do porodu i opieki nad noworodkiem, ale jest też doskonałym narzędziem aby podmiot, który realizuje świadczenia zdrowotne w odpowiedni sposób mógł przeprowadzać niełatwy proces związany z porodem.

Ta inicjatywa jest inicjatywą niezwykle potrzebną, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego w tym roku postanowiliśmy, że zwiększymy kwotę dofinansowania, którą przeznaczamy na tego typu działania.” – powiedziała Joanna Potocka-Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego. Szkoła Rodzenia ruszy prawdopodobnie z końcem marca 2022 r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: tekst Joanna Potocka-Rak / Facebook

Previous ArticleNext Article