Gala wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej

Wczoraj w Kawiarni Artystycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie odbyła się kameralna gala wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Nagrody wręczała Joanna Potocka-Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego i Stanisław Kęsik – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego.

Poniżej lista laureatów:

 • Pani Edyta Bojkowska-Kolak w dziedzinie tańca i teatru – instruktor teatru i choreograf, prowadzi Teatr Dziecięcy „Klapsik” i koło recytatorskie, odpowiada za edukację artystyczną dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, tancerka LZA Ciechanów.
 • Pan Paweł Dolecki w dziedzinie tańca ludowego – instruktor tańca w LZA Ciechanów, przybliża tradycję ludową zwłaszcza młodemu pokoleniu.
 • Pani Lucyna Janik w dziedzinie literatury – autorka opowieści biograficznych o Reginie z Rajkowskich Zienkiewiczowej „Nieodrodna córka”, Aleksandrze Bąkowskiej „Z buntem przez życie” i Stanisławie Borodziczu „Pułkownik Wara”, a także „Powrotów” o mazowieckiej wsi.
 • Pani Marianna Jeskie w dziedzinie animacji kultury – założycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu, przy którym działa Zespół pod Lipką. Odtwarza tradycyjne receptury produktów regionalnych.
 • Pan Adam Kołakowski w dziedzinie sztuk plastycznych – artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, założyciel Fundacji Artystycznej „Pracownia Działań Twórczych”.
 • Pani Agnieszka Koncewicz-Rogulska w dziedzinie tańca ludowego – wieloletnia tancerka i choreograf LZA Ciechanów, od 2013 toku wiceprezes Stowarzyszenia LZA Ciechanów.
 • Pani Bogumiła Kowalska w dziedzinie animacji kultury – założycielka i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Regimin.
 • Pani Anna Lazarskaw dziedzinie animacji kultury – założycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rydzewie.
 • Pan Witold Nowakowski w dziedzinie muzyki – od 2002 roku kapelmistrz orkiestry strażackiej przy OSP w Glinojecku.
 • Pan Jerzy Ratowski w dziedzinie malarstwa i fotografiki – malarz i fotografik, a także główny scenograf Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, dokumentuje imprezy artystyczne.
 • Pan Jerzy Szpojankowski w dziedzinie muzycznej twórczości ludowej – kierownik artystyczny LZA Ciechanów, kierownik muzyczny LZA Mały Ciechanów, zajmuje się śpiewem i doskonaleniem warsztatu wokalnego członków zespołu.
 • Pani Rita Tarczyńska w dziedzinie tańca ludowego i ochrony dziedzictwa kulturowego – kierownik artystyczny LZA Ciechanów, wcześniej tancerka i choreograf, reżyser koncertów, animatorka kultury.
 • Pan Artur Żuchowski w dziedzinie muzyki – kompozytor, dyrygent i muzyk instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, doktor sztuki w dyscyplinie artystyczne sztuki muzyczne, dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu.

Po wręczeniu nagród na scenie wystąpiła utalentowana młoda wokalistka – Kaja Grzelak śpiewając trzy piosenki: Mój świat – własnego autorstwa teksty, muzyka: Łukasz Juszkiewicz oraz dwa covery: Sen o Warszawie – Czesław Niemen (muzyki i wykonawca) i Marek Gaszyński (autor tekstu) i If I Ain’t Got You (Alicia Keys).

 

Zdjęcia i video: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article