Gąsocin – nadanie imienia „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”

W sobotę 26.06.2021 r. w Gąsocinie, Gmina Sońsk odbyła się kameralna, ale bardzo ważna patriotyczna uroczystość nadania imienia „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”. (zdjęcia poniżej). Rondo które do tej pory nie miało swojej nazwy od 26 czerwca 2021 r. będzie nosić nazwę:

„Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”

Gąsocin – nadanie imienia: „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”

Jak powiedział Waldemar Gebert – przewodniczący rady Gminy Sońsk:

Przez tereny Gminy Sońsk i miejscowości Gąsocin przechodziła krwawa bitwa Polsko – Bolszewicka dzięki, której Polska odzyskała Niepodległość. Została zablokowana zaraza komunistyczna, stąd jest ta inicjatywa nadania i uczczenia bohaterów, którzy polegli za naszą wolność, aby podziękować im nadając rondu imię „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”.

Czyja to piękna patriotyczna inicjatywa – komu należą się podziękowania…

Grupa czterech radnych Gminy Sońsk: Waldemar Gebert, Eugeniusz Owczarczyk, Dariusz Dzierzęcki, Wiesław Piotrowicz i przedstawiciel Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Cichawy – Arkadiusz Kozyra zwróciło się z wnioskiem do Rady Gminy Sońsk o podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia dla ronda zlokalizowanego przy zabytkowym dworcu kolejowym w Gąsocinie (Gmina Sońsk) o nadanie mu imienia „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”.

Jednak nie było to takie proste. Okazało się, że teren na którym jest rondo należy do Polskich Kolei Państwowych a ulice które są przy rondzie są administrowane przez Powiat Ciechanów. Również mieszkańcy Gąsocina musieli wydać pozytywne opinie. Po przejściu całej ścieżki biurokratycznej i otrzymaniu pozytywnej opinii można było złożyć projekt uchwały do Rady Gminy Sońsk o nadanie imienia dla bezimiennego ronda i tak 24 lutego 2021 r. projekt trafił na stół radnych.

Została podjęta uchwała przez Radnych Gminy Sońsk, która mówi:

Rondu znajdującemu się przy stacji PKP w Gąsocinie stanowiącemu część działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/3 obręb Gąsocin u zbiegu ulic Długiej, Głównej i Kolejowej nadaje się imię „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ks. Ireneusz Cielicki – proboszcz parafii Gąsocin odmówił modlitwę i poświęcił rondo. Podczas uroczystości obecni byli: radni gminy Sońsk – Waldemar Gebert i Wiesław Piotrowicz, przedstawiciel Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Cichawy – Arkadiusz Kozyra, radni Powiatu Ciechanowskiego: Barbara Kornatowska i Zbigniew Gutowski oraz mieszkańcy Gminy.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article