W Glinojecku powstanie Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej…

Dziś 21 maja 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku odbyła się konferencja na której została podpisana umowa na rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej.

W Glinojecku powstanie nowa instytucja łącząca funkcje społeczne i zawodowe. Na stworzenie odpowiedniego budynku urząd gminy otrzymał w sumie 1,6 mln zł dzięki decyzji sejmiku. To środki pochodzące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecny budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Bema 7) zostanie rozbudowany i powstanie w nim Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku. To pierwsza tego typu instytucja w powiecie ciechanowskim.

– Urząd gminy zaplanował bardzo ważną inwestycję. Stworzenie takiej przestrzeni pozwoli integrować międzypokoleniowo lokalną społeczność, zapewniać dostęp do usług społecznych, w tym do wsparcia w rozwoju zawodowym. Dziś takie miejsca powstają z myślą również o osobach z niepełnosprawnościami, by łatwiej je aktywizować i przygotowywać do niezależnego życia. Dlatego na ten projekt przeznaczyliśmy w sumie 1,6 mln zł
– mówi marszałek Adam Struzik.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) samorządy województw mają możliwość dofinansowania wspomnianych działań. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom.

Na 2021 r. PFRON przekazał Mazowszu ok. 17,7 mln zł na realizację ustawowych zadań. Wśród nich są dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowe, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Projekty Gminnego Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku.

– W kwietniu tego roku jako radni województwa mazowieckiego przyjęliśmy podział tych środków na poszczególne zadania, za które odpowiedzialne jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Na ostatnim, majowym posiedzeniu wyraziliśmy zgodę na podpisanie trzech umów na realizację wieloletnich inwestycji. Wśród nich był ważny społecznie projekt gminy Glinojeck

– dodaje radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Nowy obiekt to ponad 500 m2 powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim sale i pomieszczenia, które pozwolą prowadzić zajęcia integracyjne, spotkania – również o charakterze poradnictwa zawodowego. Poza salami integracyjną, integracyjno-edukacyjną, integracji zawodowej, będzie również miejsce na porady grupowe, pokoje informacji zawodowej oraz pokoje porad indywidualnych. Wokół budynku znajdą się miejsca parkingowe. Całość będzie stworzona tak, by zapewnić dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

– Prowadzimy w naszej gminie wiele inicjatyw na rzecz różnych środowisk. Myślę, że wiele się zmienia, inwestujemy w kapitał ludzki, swoją ofertę kierując także do osób z wieloma trudnościami, w tym niepełnosprawnościami. W ostatnich latach wspieraliśmy osoby bezdomne, zamieszkujące w ośrodku Monar – Markot poprzez działania miękkie, czyli spotkania, terapie indywidualne, ale również twarde, wymianę dachu oraz instalację paneli fotowoltaicznych na budynku. Zaszło już wiele pozytywnych zmian, ale wiele jest też do zrobienia.

Dzisiaj spełnia się marzenie wielu osób. Rozbudowa MGOPS to zwiększenie możliwości dla funkcjonowania całego systemu pomocy społecznej, ale również zwiększenie lub pojawienie się oferty dla osób niepełnosprawnych, osób w różnym wieku, seniorów, dzieci. Aby skorzystać z usług poradnictwa zawodowego czy informacji zawodowej, konieczna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie.

Dla wielu osób to bariera trudna do pokonania. Po pojawieniu się Gminnego Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej we współpracy z PUP pojawi się możliwość skorzystania z tych usług na miejscu. To tylko jedno z ułatwień. Budynek w ok. 80% będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych i chciałbym, aby każdy czuł się w tym miejscu, jak u siebie. Każdy mieszkaniec naszej gminy odczuje, że dzięki temu przedsięwzięciu pojawią się dla niego nowe możliwości.

– wyjaśnia burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński.

W nowym budynku możliwe będzie organizowanie różnorodnych działań umożliwiających rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zaplanowane jest nawiązanie ścisłej współpracy z lokalnym urzędem pracy.

– Zajęcia aktywizujące, do tego indywidualne poradnictwo, spotkania z psychologiem, wsparcie w wejściu na rynek pracy – m.in. takie działania zapewnią rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. To natomiast pozwoli zapobiec ich marginalizacji i wykluczaniu społecznemu, a przede wszystkim włączać aktywnie w lokalne życie społeczne. Na takie właśnie projekty przeznaczamy środki przekazane nam z PFRON

– tłumaczy p.o. dyrektora Aleksander Kornatowski.

Całość prac rozłożona jest do 2023 r. Ich koszt wyniesie w sumie: 3,25 mln zł, ale dofinansowanie przekazane przez samorząd województwa wyniesie w sumie 1,6 mln zł (w trzech transzach: ponad 463,5 tys. zł jeszcze w tym roku, prawie 760 tys. zł w 2022 r. i w ostatnim roku – ponad 404 tys. zł).

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

Previous ArticleNext Article