Hipokrates Mazowsza

W trakcie wrześniowego posiedzenia Rady Społecznej ciechanowskiego szpitala odbyła się miła uroczystość prezentacji i nagrodzenia laureatów konkursu „Hipokrates Mazowsza” na najlepszych przedstawicieli zawodów medycznych na Mazowszu.

 

Okazało się, że laureatami w wielu kategoriach zostali pracownicy ciechanowskiego szpitala. I tak pielęgniarką roku na szczeblu zarówno województwa, jak i powiatu została Agnieszka Długoszewska.

 

Drugie miejsce na szczeblu województwa w kategorii ratownika medycznego zdobył Krzysztof Malinowski.

 

Poza tym na szczeblu powiatowym w kategorii pielęgniarek drugie miejsce zajęła Sylwia Kamińska, a trzecie Gabriela Trzcińska.

 

Całe podium szczebla powiatowego w kategorii położnych również zajęły pracownice ciechanowskiego szpitala: pierwsze Ewa Rogozińska, drugie Małgorzata Podlińska, a trzecie Anna Karwowska.

 

Do tego w kategorii lekarz rodzinny roku na szczeblu powiatowym zwyciężyła Anna Wiśniewska-Kukwa.

 

Rada przyjęła też uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu i aparatury od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12 specjalistycznych i bardzo potrzebnych urządzeń dla Oddziału Neonatologicznego.

 

Poza tym Rada zajęła się przyjęciem i zaopiniowaniem planów finansowych i inwestycyjnych na lata 2018 i 2019. Sytuacja Ciechanowskiego szpitala nie jest łatwa z powodu niskiej wyceny świadczeń przez NFZ i skumulowanej straty z lat ubiegłych.

 

Szpital zaczął stawiać na jakość, realizować wysokospecjalistyczne zabiegi, takie jak np. bariatryczne leczenie otyłości, których w tym roku ma być wykonanych ok. 70, jednak nie idą za tym wystarczające środki z NFZ w postaci odpowiednio wysokiego ryczałtu.

 

Gdyby nie pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego pokrywającego straty i przyznającego ciągłe dotacje na inwestycje, oraz pomoc takich instytucji jak WOŚP, sytuacja naszego szpitala byłaby dużo bardziej skomplikowana.

 

Tekst: Dariusz Węcławski

Previous ArticleNext Article