Janusz Królik – pejzaże Mazowsza i Podlasia

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Janusza Królika. Otwarcie wystawy on-line jutro (07.07.2020) o godz. 14.00. Wystawę będzie można oglądać do końca grudnia 2020r. Wystawa w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest prezentacją pejzaży Mazowsza i Podlasia.

Jest również próbą przedstawienia sylwetki malarza Janusza Królika i profilu jego twórczości.

Janusz Królik urodził się na Podlasiu, ale swoje życie zawodowe związał z północnym Mazowszem. Urodził się 20 maja 1932 roku w Siedlcach, był historykiem sztuki, muzealnikiem i malarzem.

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1955) i Podyplomowego Studium Muzealnego na Uniwersytecie im. Kopernika w Toruniu.

Pracował jako asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Muzeum im. Chopina w Żelazowej Woli i przez 42 lata (1962-2004) był dyrektorem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zmarł 23 października 2010 roku w wieku 78 lat w Siedlcach.

Janusz Królik był twórcą wielu stałych i czasowych ekspozycji muzealnych, autorem kilkuset prac malarskich, inicjatorem budowy pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze, ufundowania tablicy upamiętniającej hrabiego Edwarda Krasińskiego w opinogórskim kościele.

Był także założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Opinogóry, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezesem Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, autorem kilkakrotnie wznawianego przewodnika po Opinogórze oraz licznych artykułów i opracowań z zakresu historii sztuki w prasie regionalnej i krajowej.

Malarstwa uczył się w pracowni prof. Eugeniusza Arcta w latach pięćdziesiątych. Tematami jego prac są pejzaże, kwiaty, martwe natury i stara, drewniana architektura. Dodatkowym tematem, który chętnie podejmuje są motywy czerpane z europejskich podróży, jako że obok muzealnictwa i malarstwa poznawanie świata było trzecią wielką pasją Janusza Królika.

Obrazy pochodzą ze zbiorów:

  • Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
  • Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
  • Muzeum Regionalnego w Pułtusku
  • Muzeum Północno-Mazowieckiego – Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży
  • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
  • Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Źródło: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Previous ArticleNext Article