Jubileuszową Ciechanowską Jesień Poezji wesprze minister kultury

Związek Literatów na Mazowszu (ZLM) odniósł w tym roku niemały sukces biorąc udział w organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie „Promocja Czytelnictwa”. Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem w całym kraju, że złożono pół tysiąca wniosków o dofinansowanie projektów.

Ministerstwo wybrało tylko 95 inicjatyw, wśród których znalazła się współorganizowana przez ZLM Jubileuszowa XXV Ciechanowska Jesień Poezji. Sukces jest tym większy, że ta literacka impreza uzyskała wsparcie MKIDN po raz pierwszy w 22-letniej historii Związku.

Związek Literatów na Mazowszu znalazł się w gronie takich instytucji, jak: Ossolineum, Klub Jagielloński, Fundacja Tygodnika Powszechnego, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Fundacja Lux Veritatis, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Polska Sekcja IBBY, Europejskie Centrum Bajki, Fundacja Świętego Mikołaja, Dom Literatury w Łodzi, Wrocławski Dom Literatury, Książnica Zamojska, czy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Konkursowego sita nie przebrnęli m.in.: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Książnica Płocka, Polskie Radio, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości, Centrum Solidarności, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, Centrum Kopernika, Fundacja Promocji Kultury i Dziedzictwa Polskiego, czy Polska Izba Książki.

Program „Promocja Czytelnictwa” ma na celu wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze oraz wsparcie przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Na cały program przeznaczono w tym roku 5.750.000 zł. Projekt Związku Literatów na Mazowszu dofinansowano kwotą 17.750 zł.

XXV Ciechanowska Jesień Poezji odbędzie się w tym roku 7-8 października – w Ciechanowie, w Bieżuniu i Opinogórze. Jak zwykle będzie międzynarodowa i z ciekawym programem.

W tym roku w dużej mierze zostanie poświęcona równolatkowi Bitwy Warszawskiej – ś.p. Stefanowi Gołębiewskiemu (wydanie 22. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” „Stefan Gołębiowski (1920-1991), poeta, pierwszy tłumacz Horacego”, poznanie Muzeum Małego Miasta i śladów poety w Bieżuniu).

W ramach Jesieni zaplanowano także XXII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”, wręczenie Medali Zygmunta Krasińskiego.

Jak zwykle pisarze odbędą spotkania we wszystkich szkołach Ciechanowa i okolic. Impreza uzyskała też dofinansowanie Prezydenta Miasta Ciechanów.

Związek Literatów na Mazowszu miał do tej pory siedzibę w PCKiSz w Ciechanowie.

W tym roku otrzymał wypowiedzenie umowy i po 22 latach musi się wyprowadzić z budynku przy ul. Strażackiej 5, jako że nowa propozycja nie dawała możliwości przetrzymywania księgozbioru i dokumentacji stowarzyszenia w sposób zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Całe szczęście, że prezydent Ciechanowa użyczył dla ZLM siedziby w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w świeżo odrestaurowanej Krzywej Hali).

Tekst i zdjęcia: Związek Literatów na Mazowszu

Previous ArticleNext Article