Komu przeszkadzały ławeczki przy grobach na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie?

Od dłuższego czasu mieszkańcy Ciechanowa którzy mają groby swoich rodzin i bliskich na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie zmagają się z problemem ławeczek.

Problem dotyczy, jak mówią mieszkańcy:

„Podobno od maja 2021 r. najbliżsi zmarłej osoby już nie usiądą sobie nad grobem, ponieważ prawdopodobnie zarządca PUK nie daje zgody na ławeczki, przy robieniu otoczenia grobu”

Inni mieszkańcy informują, że ławeczki które są postawione przy grobach są usuwane, do tego dochodzą jeszcze kolejne problemy mieszkańców z administracją cmentarza komunalnego.

W związku z tą sytuacją – skargami mieszkańców jako redakcja portalu ciech24.pl zwróciliśmy się 8 czerwca 2021 r. do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie (zarządcy cmentarza) z informacją publiczną zadając cztery pytania:

Cmentarz Komunalny w Ciechanowie

1.) Czy na cmentarzu jest zakaz stawiania małych ławeczek do siedzenia przy grobach zmarłych? Jeśli tak od jakiego dnia weszło w życie te zarządzenie i czym było podyktowane wówczas proszę o przesłanie skanu takiego dokumentu.

 

2.) Czy były przypadki że małe ławeczki znajdujące się przy grobach zmarłych były usuwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych? Jeśli tak ile było takich sytuacji oraz czy w przyszłości też będą usuwane.

 

3.) Jak często jest sprzątany cmentarz, czy są wyznaczone dyżury?

 

4.) Czy planowane są podwyżki opłat związanych z pochówkiem oraz opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych?

 

Odpowiedz otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym 16 czerwca 2021 r.

Tekst opublikowany w całości – stanowisko Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Odpowiadając na pytania zwarte w mailu od Państwa informujemy:

 

Ad.1. Od 1 maja 2021 roku nie wydajemy zgody na montaż ławeczek przy grobach. Podstawą prawną naszej decyzji jest Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie (rozdział 5 § 14) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, (Dz.U. nr 48 z 2008 roku, poz284, § 13)

Stawianie ławeczek przy grobach osób pochowanych, stało się na terenie cmentarza którym administrujemy nagminne. Dotychczas zezwalaliśmy na ich montaż w uzasadnionych przypadkach (osoba w podeszłym wieku, chora itp.). Nie weryfikowaliśmy informacji uzyskiwanych od osób, które zwracały się do nas o pozwolenie ustawienia ławeczki. Jednak skala tych pozwoleń zaczęła budzić nasze podejrzenia. Okazało się, że w większości przypadków motywacją do uzyskania zgody na ustawienie ławeczki, była motywacja typu „tamci mają to i my chcemy”. Z ławeczek tych, w większości, korzysta się przez kilka, może kilkanaście godzin w roku. Ich ustawienie zawęża przejścia między grobami, utrudnia komunikację, a wręcz uniemożliwia dostęp do grobów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim czy osób odwiedzających cmentarz z małymi dziećmi w wózku. Pracownicy firm pogrzebowych muszą podczas pogrzebu, niosąc trumnę ze zwłokami lawirować, aby je ominąć. W 2020 roku odbyło się na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie ponad 550 pogrzebów. Jak już wspomniano, od maja 2021 roku nie wydajemy zezwoleń na ustawienie ławeczki przy grobie. Większość interesantów ze zrozumieniem przyjmuje odmowę, są również przypadki popierające nasze poczynania. Opisana sytuacja dotyczy głównie „nowej” części cmentarza. Rodzinom, które groby swoich bliskich mają w „starej” jego części sugerujemy, aby podczas remontu nagrobka, zrezygnowały z ustawienia ławeczki, jeśli była ona tam zamontowana. W większości przypadków znajdujemy zrozumienie.

 

Ad. 2 Przedsiębiorstwo nasze od 5 lat administruje Cmentarzem Komunalnym w Ciechanowie. W okresie tym usunięto 1 ławeczkę oraz 1 płotek ustawiony przy grobie. W obu przypadkach odbyło się to na prośbę osób, których groby bliskich zlokalizowane są przy alejce, którą blokowała wspomniana ławeczka i płotek. Zanim pracownicy naszego Przedsiębiorstwa dokonali ich usunięcia, opiekunowie grobów przy których były zlokalizowane, zostali poinformowani o takiej konieczności. Wyznaczono termin. W wyznaczonym terminie ławeczka i płotek nie zostały usunięte, dokonali więc tego nasi pracownicy.

 

Ad. 3. Teren cmentarza sprzątany jest codziennie. Pracownik otwierający rano cmentarz ma obowiązek obejść wszystkie punkty czerpania wody, kontenery na odpady, teren za ogrodzeniem cmentarza. Drobne nieczystości sprząta „od ręki”, w przypadku ich większej ilości zgłasza brygadziście gdzie należy skierować większą liczbę pracowników. O ile, na terenie cmentarza, szczególnie przy grobach swoich bliskich, odwiedzający zachowują porządek. To nagminne jest wyrzucanie odpadów przez ogrodzenie, głównie od strony rzeki oraz chowanie ich w rosnących na terenie cmentarza krzewach, oczywiście jak najdalej od grobu swoich bliskich, ale niezbyt daleko żeby się nie zmęczyć.

 

Ad. 4. O planowanych podwyżkach opłat nie mamy wiedzy. Ustalenie ich wysokości jest kompetencją Rady Miasta.

 

Pozdrawiam

Wiesław Nowakowski

PUK Ciechanów

Administracja Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article