Od 30 marca 2021 r. kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski

W dniu dzisiejszym 29.03.2021 r. na konferencji prasowej Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Macrin Horała, powiedział: „Dla podróżnych przybywające ze strefy Schengen obowiązywać będzie kwarantanna, ale z tej kwarantanny będzie zwalniało przedstawienie testu z wynikiem negatywnym i nie starszego niż 48 h.

W przypadku strefy non-Schengen nie będzie takiej możliwości tzn. wszyscy podróżni przybywający z krajów nienależących do strefy Schengen, nawet pokazując test, zostaną skierowani na kwarantannę.

Każdy z tych dwóch rodzajów podróżnych będzie miał możliwość wykonać test w Polsce i jeśli otrzyma wynik negatywny, to będzie zwolniony z kwarantanny.”

Poniżej publikujemy komunikat z Serwis Rzeczypospolitej Polskiej:

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

  • Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
  • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

  • Każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę.
  • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

 

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 29.03.2021 r.

Reklama