Od dzisiaj nowe zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski

Od 24 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski (również transportem prywatnym) z państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Osoby powracające do Polski spoza krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii, podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, która rozpoczyna się od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Kwarantanna może zostać skrócona w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 7 dni po przekroczeniu granicy Polski.

Z kwarantanny wyłączone są osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz dzieci do lat 12. Służbom granicznym należy okazać Unijny Certyfikat COVID (UCC), który znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta www.pacjent.gov.pl Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Reklama