Gmina Ciechanów – odbioru odpadów komunalnych

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w związku z zakupem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie nowych pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych, zawiadamia, że w ramach świadczonej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mogą być wykorzystywane pojazdy posiadające monitoring wizyjny, którego celem jest w szczególności dokumentowanie prawidłowości świadczenia usługi, ochrona mienia PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa ich pracowników.

 

Źródło: Facebook – Urząd Gminy Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ