Grudniowa sesja Rady Miasta Ciechanów

Na 76. sesji przyjęto plan pracy rady miasta i jej komisji na 2024 rok. Podczas obrad, które odbyły się 21 grudnia rozpatrzono 9 projektów uchwał.

Przyjęto plan pracy Rady Miasta Ciechanów oraz jej komisji na 2024 rok. Radni wprowadzili ostatnie zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zatwierdzając listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku i będą mogły być kontynuowane do połowy 2024 r.

W związku z wprowadzoną przez rząd w lipcu tego roku reformą systemu planowania przestrzennego, samorządowcy opowiedzieli się za przystąpieniem do sporządzenia ogólnego planu gminy. Uchwalili też miejscowy plan „Gostkowska – Prymasa Tysiąclecia”.

Zmianie uległy zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze.

W drodze uchwały przyjęto nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. W 2024 r. na te zadania zarezerwowano prawie 650 tys. zł. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, tak jak w ubiegłym roku, powierzono lecznicy „AB-WET” znajdującej się przy ul. Fabrycznej 8.

Radni wyrazili zgodę na zbycie niezabudowanych działek oraz przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości przy ul. Rzeczkowskiej.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów