Komunikat dla przedsiębiorców z Mazowsza przypominający o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO

w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej  w gminie Sońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, przedsiębiorca jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, poprzez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) można uzyskać uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Źródło: Urząd Gminy Sońsk