KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

W dniu 6 stycznia 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zgodnie z jej zapisami, prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego, pozostają w kompetencjach związku hodowców koni, które to będą przekazywały dane o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Posiadacz/właściciel koniowatego  musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny (numer producenta), nadawany zgodnie z ustawą dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Informacje o sposobie i zasadach wpisu podmiotów do ewidencji producentów dostępne są na stronie www.gov.pl/web/arimr/edidencja-producentów.

Zgodnie z art. 65 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, posiadacz koniowatego ma 3 miesiące (od wejścia w życie ustawy) na uzyskanie numeru identyfikacyjnego EP ( o ile do tej pory nie był ewidencjonowany przez ARiMR jako beneficjent programów pomocowych udzielanych przez ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate.

Wniosek o nadanie numeru siedziby stada można złożyć w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przesłać pocztą.

Zgłoszenia siedziby stada można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus. Informacje o sposobie i zasadach uzyskania dostępu do tej aplikacji oraz dotyczące dokonywania zgłoszeń za jej pośrednictwem, opisane są w zakładce: https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus.

Terminy zgłoszeń określone w ustawie:

do 3 miesięcy od dnia urodzenia – zgłoszenie koniowatego do rejestru

do 7 dni od zdarzenia – na zgłoszenie przemieszczenia, padnięcie,zabicie oraz ubój konia

do 7 dni należy zgłosić zmianę właściciela koniowatego (nowy właściciel koniowatego powinien udać się z dokumentem identyfikacyjnym koniowatego do związku hodowców koniowatych/podmiotu prowadzącego księgi stadne)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz ARiMR.

Źródło: Urząd Gminy Sońsk

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ