„Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” – działania profilaktyczne Policji

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie już 6 i 12 października 2021 r. będzie realizować założenia projektu pn. „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”. Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu i Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kukułka” w Wierzbicy, przeprowadzonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Celem działań jest przeciwstawianie się negatywnym zachowaniom oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Działania profilaktyczne, które zamierzamy zrealizować są skierowane do młodzieży klas pierwszych ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu pow. ciechanowskiego. Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie projekcja filmu „Zdążyć” jako współczesna forma profilaktyki. Film ma przestrzegać młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Projekcja filmu w Sali kinowej PCKiSZ będzie poprzedzona wprowadzeniem w tematykę uzależnień przez prowadzącego spotkanie. Natomiast po projekcji nastąpi analiza filmu.

kom. Jolanta Bym KPP Ciechanów

Reklama