Modernizacja ul. Jaśminowej w Ciechanowie

Rozpoczął się remont kolejnej drogi na osiedlu „Słonecznym”. Ul. Jaśminowa będzie miała nową nawierzchnię z kostki, powstanie kanalizacja deszczowa, chodniki po obu stronach jezdni i oświetlenie.

Ul. Jaśminowa zostanie przebudowana na długości 157 mb (łącznie z tzw. zawrotką). W drodze powstanie kanalizacja deszczowa. Następnie wybudowana będzie nowa, równa nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy do posesji i chodniki. Ulicę oświetli siedem energooszczędnych lamp na słupach.

W ramach prowadzonych prac przebudowana będzie też infrastruktura kolidująca z zaprojektowanym układem drogowym.

Prace wykonuje firma PDG Sp. z o.o. z siedzibą w Jesionce 10A (Baboszewo). Zakończą się z początkiem 2025 r. Koszt ich realizacji to 939 tys. zł.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów