Będą kolejne instalacje paneli fotowoltaicznych

Do końca czerwca 2021r. miasto zamontuje kolejnych 56 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków prywatnych i użyteczności publicznej. To efekt oszczędności w prowadzeniu poprzedniego etapu projektu. Ratusz zawarł już umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z dostawią i montażem paneli.

Montaże będą wykonywane w 54 gospodarstwach osób, które znalazły się na liście rezerwowej w ramach poprzedniego naboru na montaż instalacji. Także 2 instytucje publiczne jeszcze w tym roku będą mogły zacząć oszczędzać produkując prąd z energii słonecznej. Panele będą zamontowane na dachach Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 6.

Możliwość realizacji dodatkowych montaży w ramach zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” jest efektem oszczędności przy prowadzeniu poprzedniego etapu projektu, na który pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej.

Dostawę urządzeń i montaż instalacji fotowoltaiki wykona wyłoniona w drodze przetargu firma FlexiPowerGroup. Do obowiązków wykonawcy należy też wykonanie dokumentacji.

Montowane na terenie Ciechanowa instalacje będą miały moc od 2,97 4,00 kW. Na budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną instalacje o mocy między 15 a 15,84 kW.

W ramach projektu, którego liderem jest Ciechanów, kolejne montaże będą wykonane też w gminach Glinojeck (15 szt.), Opinogóra Górna (11 szt.), Strzegowo (2 szt.).

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę̨ niskoemisyjną, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Na realizację całego zadania pozyskano prawie 8 mln zł dofinansowania, a projekt jest wart około 11 mln zł.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Reklama