Nowa V edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”

Zapraszamy wszystkie klasy mundurowe do udziału w kolejnej V edycji konkursu! Po raz piąty organizujemy konkurs „Policjanci w służbie historii”. Zapraszamy uczniów klas o profilu mundurowym (np. policyjnym, wojskowym, straży pożarnej i innym) oraz ich opiekunów-nauczycieli – chcących wziąć udział w konkursie – do zapoznania się z nowym regulaminem.

Wybierzcie swego bohatera. UWAGA ! Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu (lista postaci upamiętnionych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) oraz nie może to być ta sama postać upamiętniona przez drużynę biorącą jednocześnie udział w konkursie „Żołnierze w służbie historii” (paragraf 4 punkt 1 regulaminu).

https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

Podobnie jak w poprzednich latach można zgłaszać swoje prace przez cały czas trwania konkursu, czyli do 31 maja 2021 r., jednak tylko zespoły zarejestrowane do 7 marca 2021 r. do końca dnia mogą liczyć na udział w warsztatach.

Zapraszamy do kontaktu:
Maryla Czupryńska-Szczupak
tel. (22) 581 85 65
maryla.szczupak@ipn.gov.pl

Źródło: www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

Reklama