Oświadczenie w sprawie Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot”

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Powiatowego Ośrodka Felinoterapii „Radosny Kot”, które godzą w dobry wizerunek Powiatu Ciechanowskiego, jestem zobowiązana przedstawić stan faktyczny przedmiotu sprawy.

Powiatowy Ośrodek Felinoterapii został otworzony 4 maja 2021 r. jako miejsce, które ma realizować zadania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, poprzez kontakt i przebywanie z kotami.

Takie rozwiązania nie są czymś nowym, ale Powiat Ciechanowski był jednym z nielicznych samorządów, który podjął taką inicjatywę, łączącą pomoc ludziom i zwierzętom.- w ramach obwiązujących uwarunkowań prawnych.

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych (zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U.z 2018r. poz.450 z późn. zm.) Powiat Ciechanowski podpisał umowę współpracy ze Stowarzyszeniem Pies i Spółka, na zadanie z obszaru promocji zdrowia pn. „Ośrodek Felinoterapii”, którego realizacja zgodnie z zawartą przez strony umową zakończyła się w dniu 15 grudnia 2021 r. Po tej dacie wszelkie czynności wykonywane na terenie Ośrodka przez Stowarzyszenie nie miały umocowania prawnego.

Stowarzyszenie Pies i Spółka zgodnie z zawartą umową i otrzymanym wynagrodzeniem, zobowiązało się do wspieranie działalności Powiatowego Ośrodka Felinoterapii, a nie Powiat Ciechanowski zobowiązał się do zapewnienia siedziby dla Stowarzyszenia, w której to Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić swoją działalność podstawową.

Przez cały okres działalności Ośrodka, nie były zgłaszane ze strony Stowarzyszenia jakiekolwiek zastrzeżenia co do współpracy, które teraz są podnoszone w mediach, a przede wszystkim w kontekście ew. niewłaściwego traktowania zwierząt. Tym bardziej jest to dla nas bulwersujące, niezrozumiałe i nie znajdujące potwierdzenia w stanie faktycznym, gdyż stałą opiekę nad kotami do dnia dzisiejszego, sprawuje osoba wskazana przez Stowarzyszenie, której wynagrodzenie pokrywa w ramach funkcjonowania Ośrodka Powiat Ciechanowski.

Równocześnie pragnę poinformować, że w dniu 2-go lutego 2022 r. w obecności Sekretarza Powiatu i Pani Kierownik Wydziału Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Społecznej, odbyło się spotkanie z Przedstawicielkami Stowarzyszenia Pies i Spółka, na którym jasno zostały określone główne zadania działalności Ośrodka tj. jako miejsce Felinoterapii – terapii poprzez kontakt z kotem, a nie ew. podstawowej działalności Stowarzyszenia związanej z leczeniem i adopcją zwierząt bezdomnych w naszych obiektach, ponieważ takie działania nie są zadaniem Powiatu tylko Gminy i Powiat zgodnie z określonymi ustawowo zadaniami, takiej działalności po prostu prowadzić nie może.

Równocześnie dwukrotnie zwracaliśmy się do Stowarzyszenia z chęcią zatrzymania kotów w Ośrodku, które już przyzwyczaiły się przecież do miejsca, ale otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, ewentualnie warunkowaną zatrudnieniem do opieki nad zwierzętami osoby, wskazanej przez Stowarzyszenie.

Mając na uwadze obecną narrację prowadzoną przez Stowarzyszenie, pragnę zdecydowanie podkreślić, że formułowane treści nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym i prawnym i godzą w wizerunek i dobre imię Powiatu Ciechanowskiego.

Jesteśmy samorządem, który podejmował i podejmuje szereg działań pro społecznych, a w okresie pandemii także tych niezwykle ważnych z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.

Równocześnie wielokrotnie powtarzałam i powtarzam, że niezwykle ważne jest budowanie wrażliwości wśród dzieci i młodzieży związanej z opieką nad zwierzętami także bezdomnymi, ale realizując jakiekolwiek zadania zawsze musimy poruszać się w ramach obowiązujących przepisów.

Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu dobro ludzi i zwierząt do odwiedzenia naszego Ośrodka i bezpośredniego zapoznania się z warunkami jakie zostały stworzone dla zwierząt bezdomnych oraz aktywnego włączenia się w pomoc na zasadach wolontariatu.

 

Z poważaniem
Joanna Potocka-Rak
Starosta Powiatu Ciechanowskiego

 

 

Źródło: komunikat prasowy z dnia 10.02.2022

 

Reklama