Płatności kartą w parkometrach w Ciechanowie

W siedmiu parkometrach w Ciechanowie wprowadzono możliwość wnoszenia opłat za pomocą kart z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Są to parkometry zlokalizowane na placu Jana Pawła II (3 szt.), na ul. Ściegiennego (2 szt.), na ul. Mikołajczyka i ul. Mickiewicza (po 1 szt.).

Osoby parkujące auta w Strefie Płatnego Parkowania mogą dokonać płatności kartą zbliżeniową w siedmiu lokalizacjach na terenie Ciechanowa. W taką opcję wyposażono parkometry na placu Jana Pawła II (trzy urządzenia), na ul. Ściegiennego (parkometr na parkingu za Urzędem Skarbowym oraz parkometr przy sklepie spożywczym), na ul. Mikołajczyka i ul. Mickiewicza (po jednym parkometrze).

We wszystkich wyżej wymienionych urządzeniach za postój auta nadal można zapłacić jak dotychczas, bilonem. W ten sposób płatność można uregulować we wszystkich innych parkometrach na terenie Strefy Płatnego Parkowania.

Ponadto kierowcy pozostawiający auto w obszarze SPP mogą wnieść opłatę z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego poprzez aplikację mobiParking.

Lokalizacje parkometrów typu Z3-O, umożliwiających dokonywanie płatności kartą zbliżeniową, wybrano uwzględniając miejsca, w których występuje największa rotacja pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Tam też kupowanych jest najwięcej biletów parkingowych. W planach miasta jest dostosowanie kolejnych parkometrów do płatności kartą.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów