Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zakupu pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego

30 sierpnia 2022 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika oraz Szefa Gabinetu Politycznego w MSWiA Pana Michała Prószyńskiego podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Marka Ryszkę, a Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie, reprezentowaną przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

W ramach podpisywanej umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”, zostanie zakupionych:

  • 5 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych,
  • 2 szt. średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych,
  • 5 szt. skokochronów oraz                                 
  • w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego zostaną wymienione węże hydrauliczne w narzędziach hydraulicznych.

Wartość całkowita umowy to 9 078 994,00 ., kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1 500 000,00 zł. co stanowi 16,52 %.

Źródło: KW PSP w Warszawie / Jednostki Państwowej Straży Pożarnej www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa

Reklama