Powiat Ciechanowski przeznaczy 500 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Rusza otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych w 2022 roku. Wnioski można składać do 21 stycznia 2022 roku. Zostaną wsparte inicjatywy z wielu dziedzin.

Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych

  1. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 140 000,00 zł
  2. Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 200 000,00 zł
  3. Ochrona i promocja zdrowia 70 000,00 zł
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 10 000,00 zł
  5. Zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 10 000,00 zł
  6. Ratownictwo i ochrona ludności 30 000,00 zł

Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone środki na tzw. ,,małe granty” w kwocie 40 000,00 zł.

Reklama