Powiat Ciechanowski rozpoczyna wielomilionową inwestycje drogową

Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2351W – przejście przez miejscowość Rydzewo. 14 lutego 2022 roku został przekazany plac budowy Generalnemu Wykonawcy firmie STRABAG Sp. z o.o., a rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Wykonawca już zaczął gromadzić materiały niezbędne do wykonania prac.

W związku z planowanym rozpoczęciem prac w dniu 21.02.2022 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Informujemy, że ze względu na specyfikę prac w czasie robót droga odcinkami będzie zamykana. Wyznaczone zostaną objazdy.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu od Samorządu Województwa Mazowieckiego, który przeznaczył na zadanie blisko 3 mln. zł. Pozostałe środki ok. 2 mln. zł zostały zabezpieczone w budżecie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

W związku z realizowaną inwestycją, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu oraz zostaną wyznaczone czasowe objazdy. O zmianach na bieżąco będzie informował Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, który
nadzoruje realizowaną inwestycję.

Inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Samorządu Województwa Mazowieckiego i środkom zabezpieczonym w budżecie Powiatu Ciechanowskiego. Wartość zadania to blisko 5 mln zł.

Reklama