Powrót „Jeziorka” w Ciechanowie

Zrealizowany zostanie II etap zagospodarowania terenu między ulicami: Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny. Istniejący zbiornik wodny będzie przebudowany w celu retencji wód z terenów przyległych. Jednocześnie powstanie nowy obszar do rekreacji z groblą, ścieżkami dla spacerowiczów i małą architekturą do wypoczynku. Miasto ma już gotową dokumentację techniczną, zgody na przeprowadzenie inwestycji oraz złożony wniosek o pozyskanie funduszy UE.

Ratusz zrealizuje kolejną inwestycję, dzięki której powstanie nowy teren do rekreacji dla ciechanowian i jednocześnie zapewnione będzie odprowadzenie wód opadowych zalegających na ulicach oraz terenach przyległych.
Wody opadowe nie będą zalewać okolicznych ulic

Istniejący przy Parku Miejskim Jeziorko zbiornik wodny zostanie podzielony na dwie części. W południowej powstaną wyloty kanalizacji deszczowej. Umożliwi to gromadzenie wody w czasie intensywnych opadów atmosferycznych czy roztopów. Druga część pozostanie naturalna, będzie uporządkowana i pojawią się w niej nowe nasadzenia roślin wodnych. Oba zbiorniki przedzieli grobla z tarasem widokowym, po których będzie można spacerować.
Wzbogacona zostanie zieleń i infrastruktura do wypoczynku

Dookoła powstaną obsiane trawą tarasy, wykonane będą nowe nasadzenia krzewów, drzew, zasiane zostaną ozdobne łąki kwietne. Nowe ścieżki o długości ok. ponad 700 m, które pojawią się wokół zbiorników będą połączone z istniejącym układem komunikacyjnym w parku. Zostaną wykonane z naturalnych kruszyw i w części z kostki brukowej. Ul. Harcerską i ul. Św. Marka połączy chodnik. Od strony placu zabaw przy ul. Harcerskiej do obszaru rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego poprowadzą nowe schody i pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się też elementy małej architektury: trzy leżaki, dziesięć ławek z oparciem, stojaki na rowery oraz kosze na odpady. Teren zostanie oświetlony.

– Kiedy stworzyliśmy park na Jeziorku to od razu pojawiły się pytania od mieszkańców, co ze zbiornikiem wodnym, co z drugą zaniedbaną częścią terenu. Teraz dopełnimy proces inwestycyjny i całość nabierze dużego potencjału rekreacyjnego. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o dofinansowanie tego projektu z funduszy europejskich – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Park Miejski Jeziorko między ul. Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny powstał w 2019 r. Wcześniej niezagospodarowany teren zmienił swoje oblicze dzięki utworzeniu rozbudowanego układu ścieżek, nasadzeniu ponad 35 tys. roślin i montażu licznych elementów małej architektury. Teren stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji ciechanowian, pełniąc jednocześnie funkcje ekologiczne i hydrologiczne.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów