Szkolenia dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie  informuje, że w terminie wymienionym poniżej przeprowadzone zostaną zapisy na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pozakonkursowego  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)”, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój (PO WER):

  1. Kurs księgowości od podstaw z certyfikatem ECDL BASE,
  2. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego,
  3. Spawanie metodą MAG (135).

Termin zapisów na ww. szkolenia: od 05.05.2021 r. do wyczerpania liczby miejsc;
 
O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby młode w wieku 18-29 lat (kobiety i mężczyźni) bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie jako bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • z niepełnosprawnościami,
  • posiadających niskie kwalifikacje zawodowe (tzn., posiadających wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie techniczne),
  • z kategorii NEET – nie kształcą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; nie szkolą się, nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy – nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich  4 tygodni.
  • nie brały udziału w projekcie w 2020 i 2021 roku.

Więcej informacji pod numerem telef. 23 673 08 61

Źródło: Powiaty Urząd Pracy w Ciechanowie.

Reklama