Radarowe wyświetlacze prędkości w kolejnych lokalizacjach w Ciechanowie

Urządzenia mierzące prędkość pojazdów zamontowano na ul. Armii Krajowej, Bohaterów Września, Senator Janiny Fetlińskiej, Prymasa Tysiąclecia i Orylskiej. Na wykonanie tego zadania miasto pozyskało fundusze unijne.

Bęzie bezpieczniej na kolejnych pięciu ulicach

Zakończyła się kolejna inwestycja ratusza w zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej. W pięciu lokalizacjach zamontowano dziesięć radarowych wyświetlaczy prędkości, które mierzą szybkość jadących samochodów z dokładnością do 1 km/h.

Urządzenia mają na celu zwrócenie uwagi kierowców na konieczność dostosowania prędkości jazdy do obowiązujących przepisów, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych.

Podobne urządzenia zamontowano w tym roku na ul. Parkowej. Tam po obu stronach drogi na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Bony zlokalizowane są dwa wyświetlacze zasilane solarnie.

200 tys. zł z Unii Europejskiej

Na rozwój infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo miasto pozyskało ponad 200 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020). W ramach tej samej inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 7 powstało wyniesione skrzyżowanie.

W 2021 r. radarowe wyświetlacze prędkości zamontowano na ul. Sienkiewicza, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się prędkość aut poruszających się po tej drodze.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ