Remont drogi gminnej 120259W w msc. Kanigówek (Gmina Ciechanów)

Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy D (droga dojazdowa) o szerokości jezdni 4,0 m (szerokości pasa ruchu 2,0 m) – aktualna szerokość jezdni – 4,0 m. Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu inwestycji. Działki objęte opracowaniem nadal będzie użytkowane jako tereny komunikacyjne – droga. W związku z remontem drogi nastąpi jedynie poprawa jej stanu technicznego, co poprawi dostępność do terenów przyległych oraz nastąpi poprawa właściwości jezdnych drogi.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia i załączona dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót na stronie Urzędu Gminy Ciechanów – link

 

Źródło: Facebook – Urząd Gminy Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ