Rozpoczęcie przebudowy ul. Wiklinowej w Ciechanowie

Ruszają kolejne inwestycje i remonty drogowe w Ciechanowie. Ul. Wiklinowa na osiedlu „Bloki” zyska nową nawierzchnię, chodniki i miejsca parkingowe. Prace rozpoczęły się dziś (29 stycznia) od budowy kanalizacji deszczowej.

Inwestycja pozwoli poprawić warunki komunikacyjne na osiedlu „Bloki”. Na długości ok. 120 m ul. Wiklinowej wybudowana będzie nowa jezdnia z kostki betonowej i nowe, równe chodniki, przebudowane będą istniejące miejsca parkingowe, powstaną też kolejne. Łącznie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 25 miejsc do parkowania aut, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawca rozpoczął prace dziś (29 stycznia 2024). W pierwszej kolejności wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej, która pozwoli właściwie odprowadzić wody opadowe. Zbudowane będą studnie deszczowe i separator substancji ropochodnych.

Prace potrwają do kwietnia 2024 r. Na ich przeprowadzenie ratusz pozyskał dofinansowanie zewnętrzne od samorządu Mazowsza.