Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdź, co się zmieni

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje do 15 maja

Ważne! Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, na terenie cmentarza czy promenady.

ŻYCIE SPOŁECZNE, WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA, ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 4 maja
muzea i galerie sztuki są otwarte i mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 15 m2.

Obowiązuje do 5 czerwca

 • teatry, opery, filharmonie
 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Obowiązuje do 14 maja/28 maja

Od 15 maja
zostaną otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.

Od 29 maja
zostaną otwarte kina i teatry. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.

Obowiązuje do 5 czerwca

Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Obowiązuje do 14 maja

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od dnia 29 maja 2021 r.
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązuje do 5 czerwca

Biblioteki

możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

Obowiązuje do 5 czerwca

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje do 5 czerwca

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE, ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 4 maja
zmienił się limit osób obowiązujący w miejscach kultu religijnego – max. 1 os na 15 m2. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.

Obowiązuje do 5 czerwca

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA, ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Od 15 maja
zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób – do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Obowiązuje do 8 maja

Od 8 maja
w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób – do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Od 29 maja
w imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Obowiązuje do 5 czerwca

Uwaga!
Zakaz zgromadzeń nie obowiązuje na konkursach szkolnych oraz podczas próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i w czasie matur.

Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji zgromadzeń i spotkań dostępne są w rozporządzeniu.

Obowiązuje do 5 czerwca

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Obowiązuje do 14 maja/28 maja

Od 15 maja
będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej na zewnątrz. Będzie obowiązywał limit osób – max. 25. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).

Od 29 maja
będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej wewnątrz (np. w restauracji). Będzie obowiązywał limit osób – max. 50. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Obowiązuje do 5 czerwca

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do 5 czerwca

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Obowiązuje do 5 czerwca

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Od 4 maja
nie ma już tzw. regionalizacji. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przechodzą na nauczanie stacjonarne. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

Obowiązuje do 14 maja 2021

Od 17 maja
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie hybrydowe.

Obowiązuje do 28 maja 2021

Od 31 maja
wszyscy uczniowie wracają do nauczania stacjonarnego.

Obowiązuje do odwołania

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 19 kwietnia 2021 r.
żłobki i przedszkola w całym kraju zostaną otwarte i będą mogły sprawować opiekę nad wszystkimi dziećmi.

Obowiązuje do odwołania

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 4 maja
zostały otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe. Mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – max. 1 os. na 15 m2.

Obowiązuje do 5 czerwca

GASTRONOMIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Obowiązuje do 14 maja/28 maja

Od 15 maja
będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik.

Od 29 maja
działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.

Obowiązuje do 5 czerwca

RESTAURACJE HOTELOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi.

Obowiązuje do 14 maja 2021 r.

Od 8 maja
działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa.

Od 15 maja
będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik.

Od 29 maja
działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.

Obowiązuje do 5 czerwca

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE

Od 1 maja
w całym kraju salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obowiązuje do 5 czerwca

HOTELE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).

Obowiązuje do 7 maja 2021 r.

Od 8 maja
działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. Będzie obowiązywał także limit gości – max. 50 proc. obłożenia hotelu.

Obowiązuje do 5 czerwca

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 16 kwietnia 2021 r
. możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).

Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

Od 1 maja
możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

Od 1 maja
możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych krytych i na basenach – przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu.

Od 15 maja
wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. publiczności

Od 29 maja
zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2. Otwarte zostaną również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu oraz udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Obowiązuje do 5 czerwca

SPORTOWE KLUBY TANECZNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do 5 czerwca

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Obowiązuje do 5 czerwca

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 16 kwietnia 2021 r
. możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).

Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.

Od 1 maja
możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

Od 1 maja
możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych krytych i na basenach – przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu.

Od 15 maja
wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. publiczności.

Od 29 maja
zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Reklama