Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ciechanów

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Do 28 lutego 2024 roku – I kwartał
  2. Do 31 maja 2024 roku – II kwartał
  3. Do 31 sierpnia 2024 roku – III kwartał
  4. Do 30 listopada 2024 roku – IV kwartał

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. 21,00 zł/os – w przypadku, gdy nieruchomość, wg złożonej deklaracji, nie jest wyposażona w kompostownik.
  2. 20,00 zł/os – w przypadku, gdy nieruchomość, wg złożonej deklaracji, jest wyposażona w kompostownik, w którym będą gromadzone odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, zielone)

Miesięczna kwota opłaty = stawka opłaty x liczba osób wskazana w deklaracji

więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w Ciechanowie

Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ