Umowa na kompleksową przebudowę ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie podpisana

Droga obsługująca tereny przemysłowe i zabudowę jednorodzinną będzie zmodernizowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do ronda w pętli miejskiej. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Dziś (10 stycznia) w ratuszu podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac.

Ul. Śmiecińska w Ciechanowie będzie przebudowana na odcinku niemal kilometra. Jej modernizacja poprawi bezpieczeństwo dzięki odizolowaniu ruchu pieszego i rowerowego od przemieszczających się po jezdni samochodów.

Powstanie asfaltowa nawierzchnia o szerokości 6 metrów oraz droga pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 m. W ulicy wybudowany będzie chodnik z kostki betonowej. Zamontowane zostaną cztery nowe wiaty przystankowe dla pasażerów oczekujących na autobusy komunikacji miejskiej. Na całym modernizowanym odcinku drogę oświetlą nowe, energooszczędne lampy.

10 stycznia w ratuszu podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac. Zrealizuje je firma Z.U.H. „MARBUD” mgr inż. Mariusz Piętka. Modernizacja drogi potrwa nieco ponad rok. Ma zakończyć się w kwietniu 2025 r. Wartość inwestycji przeprowadzanej przez ratusz to 8,5 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów