W rocznicę urodzin i śmierci Zygmunta Krasińskiego

„Idź i czyń! Choć serce twoje wyschnie w piersiach twoich, choć zwątpisz o braci twojej, choćbyś miał o mnie samym rozpaczać – czyń ciągle i bez wytchnienia, przeżyjesz marnych, szczęśliwych i świetnych, a zmartwychwstaniesz nie ze snu, jako wprzódy było – ale z pracy wieków – staniesz się wolnym Synem Niebios!”.
Mszą świętą celebrowaną przez ks. kanonika Jarosława Arbata – proboszcza opinogórskiej parafii, rozpoczęliśmy dzisiejsze uroczystości ku czci Zygmunta Krasińskiego. Wzięły w nich udział m.in. poczty sztandarowe ze szkół, mających za patrona autora „Nie-Boskiej komedii”: Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie .
Drugą część uroczystości stanowił koncert „Gramy Razem – Salon Romantyczny” w wykonaniu Międzywydziałowe Koło Muzyki Kameralnej pod kierownictwem Dominika Glapiak – cieszy, że w dawnych dobrach Krasińskich mogliśmy gościć tak utalentowanych i pracowitych Młodych Artystów.

Źródło: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Reklama