Współpraca przy problemie zalewania ulic przy powiatowej drodze

Miasto Ciechanów oraz Powiat Ciechanowski podzielą się kosztami rozwiązania problemu zalewania ulic przy drodze powiatowej – ul. Kąckiej. Trudności okolicznych mieszkańców pojawiły się po przebudowie drogi powiatowej w 2019 roku. Zadanie zrealizuje ZWiK.

Po 250 tys. zł wyłożą miasto oraz powiat, aby zniwelować powstały problem zalewania ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Plenerowej. Nawet małe opady deszczu powodują zalewanie dróg i prywatnych posesji.

– Od dawna wnioskowaliśmy, aby powiat zdecydował się na współpracę. Bardzo nas cieszy decyzja radnych powiatowych o zabezpieczeniu środków finansowych na współfinansowanie realizacji zadania. Gdyby nie to, koszty przywrócenia naruszonych stosunków wodnych po stronie powiatu byłyby zdecydowanie wyższe, a do tego ponoszone samodzielnie. Osiągnęliśmy porozumienie z korzyścią dla wszystkich stron, a w szczególności zainteresowanych mieszkańców – mówi zastępca prezydenta miasta Iwona Kowalczuk.

W ramach inwestycji w ul. Kąckiej (rejon skrzyżowań z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej) wybudowane będą nowe wpusty deszczowe. Pozwolą na odebranie wody deszczowej, która popłynie do kolektora. Nowy kolektor zostanie wybudowany w ul. Plenerowej. Dzięki temu wody opadowe spływające kanalizacją deszczową z obu ulic będą odprowadzone do pobliskiego rowu melioracyjnego.

W celu przyspieszenia realizacji prac inwestycja zostanie przeprowadzona w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, co da szanse na zakończenie zadania w kilka miesięcy.

Pieniądze na współfinansowanie zadania miasto zabezpieczyło już w listopadzie 2022 roku. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu przez powiat 15 maja tego roku możliwe będzie wykonanie inwestycji. Celem usprawnienia całego procesu zadanie zrealizuje miejska spółka ZWiK w ramach polecenia wykonania.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ