Wybory samorządowe 2024 – kogo, jak i gdzie wybierzemy?

Kampanią profrekwencyjną ratusz zachęca ciechanowian do pójścia na wybory samorządowe 7 kwietnia. To szansa dla mieszkańców, by samemu zadecydować, kto będzie reprezentował ich w samorządzie przez kolejnych pięć lat. Ciechanowianie wybiorą prezydenta miasta oraz radnych: miasta, powiatu i sejmiku województwa. Przydatne informacje na temat tego, gdzie i jak oddać głos znajdują się poniżej.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. W przestrzeni publicznej Ciechanowa rozmieszczono już plakaty kampanii profrekwencyjnej przygotowanej przez ratusz. W najbliższych dniach w radiostacjach pojawią się też spoty. Kampania zachęca mieszkańców do tego, by poszli na wybory i sami zdecydowali o przyszłości Ciechanowa na kolejne 5 lat. Oddanie głosu jest proste i zajmuje tylko kilka minut.

W pierwszą niedzielę kwietnia ciechanowianie wybiorą prezydenta oraz swoich reprezentantów do: rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa.

Gdzie oddać głos?

Lokale wyborcze będą czynne 7 kwietnia od godz. 7.00 do godz. 21.00. Mieszkańcy oddadzą głosy w 24 lokalach (obwodowych komisjach wyborczych). Ich lista znajduje się poniżej tekstu. Tego dnia w Ciechanowie komunikacja miejska będzie bezpłatna, aby umożliwić dotarcie do lokali jak największej liczbie mieszkańców.

W wyborach samorządowych głos oddaje się w lokalu przypisanym wedle miejsca stałego zameldowania. Nie można zatem, jak to było możliwe w przypadku wyborów do parlamentu, pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania i oddać głosu w dowolnie wybranej komisji. Głosowanie nie jest możliwe również wtedy, gdy wyborca przebywa za granicą.

Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie Ciechanowa, a chcemy tu głosować z uwagi na nasze miejsce zamieszkania, możemy dopisać się do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Ciechanów, przez ePUAP lub korespondencyjnie. Przepisy zawarte w kodeksie wyborczym nie określają terminu, do którego należy złożyć taki dokument. Warto jednak pamiętać, że organ decyzyjny ma na jego rozpatrzenie pięć dni od daty wpływu.

W przypadku osób z niepełnosprawnością, jeśli w ich właściwym obwodzie lokal jest niedostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, mogą one zostać dodane (na wniosek) do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal został dostosowany, ale tylko w swoim okręgu wyborczym.

Na terenie Ciechanowa, podobnie jak w przypadku ostatnich wyborów do parlamentu utworzone będą trzy tzw. obwody odrębne: na terenie szpitala, DPS „Krucza” i DPS „Kombatant”.

Obywatele, którzy z jakichś względów nie mogą głosować w swoim lokalu wyborczym, mogą zagłosować przez pełnomocnika oraz korespondencyjne, jeżeli spełniają warunki określone w kodeksie wyborczym. Głosowanie przez pełnomocnika (dotyczy tylko osób, które skończyły 60 lat lub z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Cztery karty do głosowania

Udając się na głosowanie należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód, mDowód, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Na jego podstawie członek komisji potwierdzi naszą tożsamość.

Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzyma się cztery osobne karty do głosowania. Będą to:

  • karta do głosowania na prezydenta miasta,
  • karta zawierająca listy kandydatów do rady miasta,
  • karta zawierająca listy kandydatów rady powiatu,
  • karta zawierająca listy kandydatów sejmiku województwa.

Ciechanów z jednym kandydatem na stanowisko prezydenta

W tych wyborach na Prezydenta Miasta Ciechanów kandyduje tylko jedna osoba. W związku z tym na karcie do głosowania na prezydenta miasta mieszkańcy będą głosowali za jego wyborem lub przeciwko.

Na karcie umieszczone będzie imię i nazwisko kandydata oraz dwie puste kratki. Jedna z nich będzie obok oznaczona słowem „TAK”, druga słowem „NIE”.

Wyboru dokonamy stawiając znak „X” w obrębie w jednej wybranej kratki.

Ważne! Znak „X” to dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Jeśli głosujący postawi w wybranej kratce inny znak (np. ptaszka czy kółko) głos będzie nieważny. Podobnie, jeśli wyborca zaznaczy obie kratki przy nazwisku kandydata.

Wybór radnych i przedstawicieli sejmiku

Na trzech kolejnych kartach do głosowania (na kandydatów do: rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa) znajdą się kandydaci komitetów wyborczych. Numery list i ich kolejność na kartach do głosowania ustalono w drodze losowania, które odbyło się w Państwowej Komisji Wyborczej. Listy kandydatów dla danego okręgu wyborczego znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Na każdej z tych trzech kart głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak liczone będą wyniki?

Wybory do rad miast, takich jak Ciechanów (mających powyżej 20 tys. mieszkańców), do rad powiatów oraz do sejmików są wyborami proporcjonalnymi w wielomandatowych okręgach wyborczych. Mandaty w okręgu rozdziela się między komitety wyborcze (które na terenie danej gminy/powiatu/województwa uzyskały co najmniej 5 proc. ważnych głosów) za pomocą metody d’Hondta; a następnie są one obsadzane przez kandydatów z poszczególnych list w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich głosów.

W przypadku tegorocznych wyborów Prezydenta Miasta Ciechanów (jeden kandydat na karcie do głosowania), będzie on uznany za wybranego, jeśli uzyska więcej niż połowę głosów „za”.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi 2024 rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia 2024. Wyborcy będą mieli czas na podjęcie decyzji i spokojne przemyślenie tego, jak oddadzą swoje głosy. 

Termin obowiązywania ciszy wyborczej regulowany jest przez artykuł 107 par. 1 Kodeksu wyborczego. W dniu głosowania oraz przez 24 godziny przed tym dniem zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

Warto pamiętać, że cisza wyborcza obejmuje również aktywność w internecie i wszelkich mediach społecznościowych.

– więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów