Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyznał środki na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparliśmy m.in.:

Panie z pięciu Kół Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu ciechanowskiego.

Koncert z okazji Święta Niepodległości, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyczne Victoria. Jubileusz 140-lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Dofinansowaliśmy zakup mundurów galowych dla Związku Piłsudczyków w Ciechanowie. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni otrzymało środki na realizację Wirtualnego Teatru Historii w powiecie ciechanowskim. Stowarzyszenie Wrzuć na luz pozyskało środki na wydanie książki pt.: 10 lat z „Wrzuć na luz” – od ludzi dla ludzi na luzie.

Na zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dofinansowanie otrzymało m.in.: Stowarzyszenie Pies i Spółka na działania związane z kastracją suczek i kotów na terenie powiatu ciechanowskiego.

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dofinansowanie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży otrzymali: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Regimin, Akademia Piłkarska Ciechanów, Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej KRAVER, Jurand Ciechanów, czy Klub Sportowy VICTORIA Regimin. Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” otrzymało wsparcie finansowe na organizację Jubileuszu 65 – lecia powstania TKKF Promyk Ciechanów na sportowo, zaś Stowarzyszenie
Szachy Ciechanów na letnie Szachowe GP.

Na inicjatywy w obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowanie otrzymali m.in.: Fundacja Anake, czy PCK Ciechanów.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymali: Stowarzyszenie Autentyczni. Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnoprawnym – „Być Jak Inni”, czy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ciechanów.

Na wsparcie powiatu ciechanowskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności mogły też liczyć ochotnicze straże pożarne oraz Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ