Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie buduje kolejne sieci na osiedlach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace w siedmiu ulicach: Rowerowej, Plenerowej, Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kruczej, Lechonia i Baczyńskiego. Powstają sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przepompownie ścieków.

W połowie kwietnia rozpoczęła się budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Rowerowej, Plenerowej, Kąckiej oraz Polskiej Organizacji Wojska Polskiego. Zadanie obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 834 mb, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 156 mb, sieci wodociągową o długości 306 mb oraz przepompowni ścieków z polimerbetonu. Planowane zakończenie inwestycji to przełom III i IV kwartału 2024 r.

Wodociągi rozpoczęły również budowę 60-metrowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kruczej. Zadanie zakończone zostanie w drugim kwartale 2024 r.

Kontynuowana jest także budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w ul.: Lechonia i Baczyńskiego. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło z końcem 2023 r. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości  222 mb, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 80 mb oraz  przepompowni ścieków z polimerbetonu. Prace zostaną zakończone w drugim kwartale 2024 r.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów